Kiedy w roku 2000 wykonywałam pierwsze studium wykonalności i fiszkę projektową (wniosek aplikacyjny) dla budynku wielofunkcyjnego na drogowym przejściu granicznym w Świecku (z programu Phare CBC), nie spodziewałam się, że fundusze europejskie staną się moją pasją, obszarem badań naukowych i przedmiotem usług oferowanych jednostkom samorządu terytorialnego.

W ciągu 15 lat doświadczenia z funduszami europejskimi:

 • miałam wkład w przygotowanie, realizację i rozliczenia kilkudziesięciu projektów dla jednostek samorządu terytorialnego, m.in.;
  • z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich: dla Miasta Gorzów Wielkopolski „ReMiDo – Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju regionalnego” , czy „Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku” dla Miasta i Gminy Drezdenko;
  • z obszaru turystyki: dla Miasta i Gminy Dobiegniew „Pomagamy naturze – Wstęga Dobiegniewa”, czy „Lubitour – Lubusko-Brandenburskie warsztaty (inspiracje) turystyczne dla Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.
  • z obszaru uzbrojenia terenów: dla Miasta Kostrzyn n/O „Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych w Kostrzynie nad Odrą – I etap”
  • wspierających edukację dzieci, młodzieży i dorosłych: projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego „Uwierz-Potrafisz” dla Gminy Dobiegniew, „Gospodarka przestrzenna – kierunek z wizją” dla Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. ,
  • projekty badawcze: z Europejskiego Funduszu Społecznego „Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego” dla Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., czy z grantu Fundacji im. Lesława A. Pagi „Catalysator – jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym” dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Co oferujemy?

 • Kompleksowo przygotowujemy studia wykonalności z wnioskami aplikacyjnymi dla projektów infrastrukturalnych;
 • Rzetelnie wykonujemy strategie rozwoju miast, gmin, miejscowości;
 • Profesjonalnie opracowujemy programy rewitalizacji.
 • Fachowo wykonujemy diagnozy i analizy na podstawie rzetelnych badań ilościowych i jakościowych zaprojektowanych przez naszych ekspertów

Co nas wyróżnia?

 • Doskonale znamy strategie zarówno krajowe, regionalne, lokalne i branżowe
 • Nie kopiujemy istniejących opracowań;
 • Stosujemy najwyższej jakości narzędzia IT do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych (SPSS, SAS).