Wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi świadczymy pomoc prawną przy tworzeniu organizacji pozarządowych, opracowujemy statuty, pomagamy przy rejestracji organizacji, opracowujemy i realizujemy kampanie promocyjne, pozyskujemy fundusze na działalność organizacji, przygotowujemy wnioski o dotacje z programów krajowych i zagranicznych.