Warto wiedzieć

Fundusze europejskie stanowią jedynie część finansowania projektu. Poziom dotacji unijnej zależy m.in. od programu, z którego realizowane jest przedsięwzięcie, statutu podmiotu, a nawet miejsca realizacji. Zanim więc przystąpimy do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej sprawdźmy z jakich innych źródeł możemy sfinansować pozostałą część przedsięwzięcia.

Może się wydawać, że fundusze europejskie współfinansują wszystkie pomysły, we wszystkich gałęziach gospodarki. W praktyce owe „pomysły” muszą odpowiadać celom programów, z których zamierzamy pozyskać dotacje unijne. Mówi się, że cele projektu muszą być zgodne z zasadą SMART. My w pracy projektowej stosujemy zasadę ZMORA.

Projekty współfinansowane z funduszy europejskich wybierane są z reguły w ramach konkursów. A to oznacza, że dopóki nie złożymy do oceny naszego projektu, nie dowiemy się, jak zostanie oceniony na tle konkurencji.

INIS ADVICE – fundusze europejskie z gwarancją